Проекти

Център “Светлина” организира информационни дни и кампании за превенция на хранителните разстройства сред подрастващите. Освен разпространението на информационни материали, публикации и безплатни консултации в центъра, част от тази инициатива е и организирането на семинари и лекции в училища, организации и публични събития. Целта на тези семинари е да се подобри информираността около теми свързани с храненето, имиджа на тялото, нашето субективно усещане за него и самочувствие, рисковете от спазване на диети и развитието на хранително разстройство, както и най-често срещаните форми на хранителни нарушения и тяхното лечение. Ние в центъра вярваме, че добрата информираност по въпроси свързани с диетиката, здравословното хранене, себеоценката, отношенческата проблематика и връзките сред подрастващите, както и сред всички възрастови групи, ще спомогне за превенцията за развитието на хранителни разстройства. 

Може да получите повече информация за програмата на семинара, както и да заявите час за лекция или семинар на темата, напълно безплатно на нашите телефони. Заедно ще обсъдим детайли около дата на провеждане, местоположението (в повечето случай това се случва на място при вас) и детайлността на програмата съобразена с нуждите на таргет групата. Не се колебайте да ни потърсите!