Професионална автобиография

Petya-Varcheva

Петя Варчева

Психолог-консултант

Образование:

2014 – към моментаДокторант – Клинична/Медицинска психология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски"

2011 – 2013Магистър – Клинична и консултативна психология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски"

2007 – 2011Бакалавър по Психология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски"

Допълнителни квалификации и сертификати:

2016Сертификат за работа с методика за изследване на привързаността при деца от 4 до 8 годишна възраст, Ана Фройд Център - Лондон

2017 – към моментаСпециализант по Фамилна терапия, Институт по Фамилна терапия – България

2014 – 2015Сертифициран семеен консултант, Институт по Фамилна терапия – България

2012Сертификат за работа с Минесотски Многофакторен Въпросник за изследване на личността за юноши и възрастни, ОС България

Професионален опит:

2013 – към моментаКлиничен психолог, Ресурсен център – София-град

2013 – към моментаКлиничен психолог, Ресурсен център – София-град.
Невропсихологична диагностика на деца/ученици със специални образователни потребности (СОП), включени в системата на интегрираното обучение и възпитание;
Изготвяне на индивидуални планове и консултативна работа с деца/ученици;
Консултиране на родители и педагогически специалисти.

2012 – 2013Психолог – Консултант деца и младежи, Фондация „Асоциация Анимус”.
Психологическо консултиране на Националната телефонна линия за деца;
Психологическо консултиране на възрастни, загрижени за деца в риск;
Сътрудничество с институциите, включени в системата за закрила на детето.

2010Психолог – Специалист обучения и консултации, Моби2 ООД, гр. София.
Провеждане на организационна диагностика;
Организиране и провеждане на фокус-групи;
Изготвяне на личностни профили.