Професионална автобиография

д-р Веселин Колчаков

Гастроентеролог - външен консултант

Образование:

2003-2006София, Специализация по Гастроентерология и Хепатология, Медицински университет, София

1999-2003София, Специализация по Вътрешна медицина, Медицински университет, София

1990-1992София, Специализация по Психиатрия, Медицински университет, София

1988- 1994София, Висше образование по Медицина, Медицински университет, София

 

Kвалификации и сертификати:

Май 2005Прага, Република Чехия, ASNEMGE/EAGE 3-то Лятно Училище по Гастроентерология и Хепатология

Ноември 2004София, Обучения на клинични изследователи по “Етични и Регулаторни Аспекти на Добрата клинична практика в работата на изследователите”

Юни 2002Охрид, Македония, Курс по Вътрешна медицина организиран от Пакта за стабилност в Югоизточна Европа

Май 2001Маастрихт, Холандия, ACCN Курс за напреднали по Ентерално и Парентерално хранене

Октомври 2000Будапеща, Унгария, 7-ми ESPEN Основен Курс по клинично хранене

Ноември 1999Атина, Гърция, 7-мо следдипломно училище но Гастроентерология и Хепатология

Декември 1996Атина, Гърция, 4-то следдипломно училище но Гастроентерология и Хепатология

 

Професионален опит:

1996 – към моментаГастроентеролог, Университетска Болница “Св. Ив.Рилски", София

1996 – към моментаАсистент, Медицински Университет София, Факултет Медицина

1994 – 1996Ординатор, Общинска психиатрична Болница ”Св. Ив. Рилски", гр. Нови Искър”

2003Главен асистент, Курс по Гастроентерология за студенти, ОПЛ и специализиращи Гастроентерология, Медицински Университет, София

2003Придобита специалност Вътрешни болести

2006Придобита специалност Гастроентеролия

 

Членства:

Българско Дружество по Гастроентерология, Хепатология, European Society of Enteral and Parenteral Nutrition