Професионална автобиография

Svetlozar-Vasilev

д-р Светлозар Василев

Психиатър - външен консултант

Психиатър и психотерапевт с дългогодишен професионален стаж и опит в предоставяне на комплексно лечение за широк кръг психични разстройства. Съосновател и ръководител на ГПСПИМП "Аналитика" от 1998 г. Преподавател в Нов Български Университет.

Изследователските и клиничните му интереси са в областта на психиатрията в общността, социалната работа, епидемиологията на психичните разстройства, психотерапията и психоанализата. Тренинг аналитик към БПО и директен член на международната психоаналитична асоциация.