Професионална автобиография

д-р мария николова диетолог

д-р Мария Николова

Диетолог - външен консултант

Образование:

2008Специализира "Хранене и диететика", МУ – София

2004Медицина, Медицински Университет – София

2001 – 2002Медицински Университет – Виена, Австрия

Научните й интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също диетотерапия на разстройства в хранителното поведение; затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, козметология, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.

Има 19 публикации и 36 участия в научни форуми (55 общо) у нас и в чужбина.

 

Kвалификационни обучения:

Диагностика и лечение на затлъстяването

Съвременни подходи в диагностика и лечение на метаболитните заболявания

Основен курс по "Хранене и Диететика"

Основен курс по "Клинична Диететика"

Специализация по клинично хранене в Мастрихт, Холандия

Live Long Learning – курсове във Флоренция, Италия

Диплома от ТeachТheТeachers – курс за LiveLongLearning – Ница, Франция

Специализация по клинично хранене във Варшава, Полша

 

Професионален опит:

2005 – досегаАсистент, старши и главен асистент в Катедра "Хигиена, Медицинска Екология и Хранене" към МУ – София

2006 – досегаГост-лектор на организираните пациентски срещи от фондация "Жени без остеопороза"

Обучава студенти по медицина, дентална медицина, фармация, стажант-лекари по Хигиена, медицинска екология и хранене. Води следдипломното обучение на специализанти по "Хранене и Диететика" и курсове за следдипломна квалификация по същата специалност.

 

Членства:

Българското дружество по хранене и диететика

Българското дружество по ендокринология

Българското дружество по остеопороза и остеоартроза

Българското дружество по ентерално и парентерално хранене – BULSPEN

Европейското дружество по ентерално и парентерално хранене – ESPEN