Често задавани въпроси

Ако не съм от София, как мога да получа първична консултация?

Ако не живеете в София и нямата възможност да пътувате, бихме могли да осъществим първоначалната консултация по Скайп. Моля, свържете се с мен на тел: 0888343950, за да разменим координати и да насочим час за такава.

Какво да очаквам от първичната консултация?

Хубаво е да сте подготвени за разкриване на детайли и споделяне на лична информация относно вас и проблема ви или пък този на вашите близки. Колкото по-открити сте, толкова повече мога да съм ви полезна и толкова повече ще спечелите вие. Целта е в защитена среда да може да споделите всичко, което ви притеснява, без осъждане, оценки и класификации от моя страна, за да можем заедно да намерим най-добри варианти за преодоляване на проблема.  Добре е да знаете, че процеса на лечение често е дълъг и труден, за да може да сте подготвени за инвестиция на време, финанси, емоции и лични ресурси.

Какво се случва след първичната консултация?

След нея, ако е необходимо можем да проведем още една оценъчна сесия. След нея ще мога да ви предложа варианти за лечение - включващи и/или други специалисти (диетолог, лекар, психиатър, специализирани клиники за лечение) при необходимост, пренасочване към друг вид лечение или психотерапевтични - консултативни сесии с мен, като заедно договорим честота и интензивността на вижданията. Една сесия е с продължителност 50 минути и цена 30 лв.

Колко продължава процеса на лечение?

Това е сложен въпрос, тъй като зависи от индивидуалната специфика, сложността на проблема, развитието му във времето, поддържащите фактори, ресурсите и мотивацията на всеки един клиент.  Ще мога да дам по-подробна информация след оценка и няколко първоначални сесии, но е добре да бъдете подготвени да инвестирате време и ресурси за един по-дълъг и интензивен процес. Развитието на хранителното разстройство не започва с появата на неговата симптоматика. То започва много по-отдавна, следователно и лечението му изисква повече време за изследване и промяна на дългогодишни модели на поведение, прикриващи редица от подлежащите чувства и нужди, които ще изследваме и променяме заедно.

Какви са най-често срещаните трудности по време на лечение?

Както споменах по-горе, колебанията в мотивацията за лечение, съпътстващите чувства на отчаяние, безсилие, гняв, депресивността и усещането за безизходица определено са чувства, които са трудни за понасяне и биха могли да доведат до понижена мотивация и съответно до желание човек да прекъсне процеса на лечение поради липса на бързи резултати.  Реалистичните очаквания, подготвеността за трудности по пътя и за изпитването и справянето с горепосочените емоции са в основата на успешното лечение. Често клиентите изпитват подобни чувства и преживяват сривове на поведенческо ниво. Това е напълно нормално. Нормално е симптома да не изчезне веднага и да живеете с него и по време на лечението и терапията, особено в първоначалните етапи, когато нямате други изградени механизми за справяне, освен досега съществуващото хранително разстройство. Това е така, защото зад него стоят много подлежащи проблеми и емоции, и то ви служи като буфер и механизъм за справяне с тях. Нужно е да мине време, за да ги осъзнаете, време, в което да ги изследваме заедно и да намерим един нов по-конструктивен начин за справяне, за да отпадне потребността ви от справяне с тези подлежащи трудности чрез хранителната симптоматика.

Колко често е добре да посещавам консултативни сесии?

Минималната честота на посещение на консултативните сесии е веднъж седмично. Вярвам, че това е минимума. Оптималният вариант би бил два или три пъти седмично, особено в началото на терапията. Това е важно, тъй  като би довело до по-бързи резултати, създаване на по-силна връзка на доверие и разбира се напредък в разрешаване на проблема. Когато инвестирате в лечение и изследване на проблема и на възможни стратегии за преодоляването му, много често се справяте с него по един по-ефективен и приложим начин. Разбира се, аз съм готова да се съобразя с индивидуалния темп на всеки един клиент и да уважа правото му да избере най-подходящата, като интензивност форма на терапия.

Как да позная, че лечението е ефективно и това е подходящата форма за мен?

Важно е да знаете, че отпадането на хранителната симптоматика в началните фази на лечението освен при случаи на обезпокоително и застрашаващо за индивида физическо състояние, в което той/тя ще бъде пренасочен към друга форма на лечение (клиника, затворена общност, медицински център) е крайно нереалистично. В началото критерия, по който съдим е ниво на осъзнатост на подлежащите механизми и процеси случващи се на емоционално ниво в клиента. Реалистично е да очаквате, че колкото повече се запознавате с истинските причини, вашите нужди и емоции стоящи зад проблема, толкова по-малко ще ви е нужно да използвате стария и познат начин за справяне с тях - чрез хранителното разстройство. Показател за напредък е все повече дни или хранения на ден без нуждата от използване на досегашните механизми за справяне - чрез храната. Нереалистично е да очаквате, че тези поведения ще спрат в самото началото, хубаво е да си дадете време и да сте толерантни към себе си. Очакваните подобрения са измерими в  честота и интензивност на израза на хранителните ви проблеми - колко често на ден, седмица, месец са се случвали те и как е сега след започване и по време на лечението. Добре е заедно да обсъдим реалистични критерии за измерване на вашия напредък предвид личната ви история и индивидуалност.

Свържи се с нас

Ако самия ти страдаш от хранително нарушение или пък имаш близък, който изпитва затруднения в храненето - задай въпрос или сподели своята история по имейл, Скайп или телефон и ще получиш отговор от нашия екип от специалисти.

Пиши ни като натиснеш бутона по-долу или виж Контакти за други възможности.