Професионална автобиография

Ина Апостолова

Психолог-консултант

Образование:

2010 - 2012Магистър Семейно Консултиране, Нов Български Университет

2006 - 2010Бакалавър Психология, Нов Български Университет

 

Допълнителни квалификации и сертификати:

2014 - досегаВ процес на обучение за Семеен терапевт към Институт по Фамилна и Брачна терапия www.ift.bg, под супервизията на доц. Златка Михова

2015Фондация Асоциация Анимус - Сертификат удостоверение за участие в обучение за „Превенция на трафика на хора и трудова експолоатация“

2015НБУ, Сертификат удостоверение за участие в 22 Международна школа по когнитивна наука , Юли 6-19, 2015 г.

2015НБУ, Удостоверение за проведена практика по специалност „Психология“ - 240 часа в Хоспис ДАР

2015Сертификат за участие в Есенен симпозиум по Когнитивно-поведенческа терапия, организиран от Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа терапия

2015Сертификат за участие в обучение “Когнитивно-поведенческа терапия при гранично личностови разстройства“ водено от д-р Антонио Пинто, организирано от Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа терапия

2015Сертификат за участие в обучение “Когнитивно-поведенческа терапия при тревожни разстройства“, водено от Пол Вебер, организирано от Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа терапия

2014Фондация Асоциация Анимус - Сертификат удостоверение за участие в обучение за „Работа на гореща телефонна линия за пострадали от насилие“

2014НБУ, Удостоверение за проведена практика към магистърска степен „Семейно консултиране “ - 240 часа в „Психодраматична работилница“

2010 - 2013Сертификат за проведено обучение за когнитивно-поведенчески терапевт към Институт за Екология на мисленето - Обучител: Петър Василев (250 часа личен опит и 150 часа базови терапевтични умения)

2010 - 2012120 часа група за личен опит - психодинамична ориентация, НБУ

 

Професионален опит:

2016 - досегаСолидарност АРЗ - Дневен център за рехабилитация и лечение на зависимости - Психолог-семеен консултант

2012 - досегаТерапевтично студио „Аналитика“ - консултант психолог, под супервизията на Д-р Светлозар Василев

2015 - 2016Център Инсайт - Проект Фреш старт за младежи страдащи от хранителни разстройства, консултант, доброволец

2013 - 2016Фондация Асоциация Анимус - психолог-консултант - гореща телефонна линия за пострадали от насилие

2011 - 2012Терапевтична общност за лечение на зависимости „Феникс“ - психолог-консултант